';

Aby przystąpić do szkolenia należy spełnić następujące warunki:

  • Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zakup instalacji oraz dostarczenie samochodu do konwersji, która będzie stanowiła część praktyczną szkolenia

Ważne informacje:

  • Szkolenie jest dwudniowe, składa się z części praktycznej i teoretycznej
  • Koszt szkolenia obejmuje koszt instalacji montowanej w samochodzie uczestnika szkolenia oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia
  • Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu uprawniającego do montaży systemu

LGITECH Sp. z o.o. | ul. Dojnowska 67 | 15-557 Białystok, Polska
biuro@lgitech.pl | +48 85 734 13 72| fax. +48 85 733 68 78